Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov

ADIA Ilfov urmărește realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, monitorizării și dezvoltării sistemelor de utilitate publică aferente Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiilor de dezvoltare.

ContactStrategie

Localitățile membre ADIA

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Ilfov s-a constituit la inițiativa Consiliului Județean Ilfov, în scopul reglementarii, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre:

Consiliul Județean Ilfov

Consiliul Județean Ilfov

Bragadiru

Bragadiru

Măgurele

Măgurele

Pantelimon

Pantelimon

Afumaţi

Afumaţi

Baloteşti

Baloteşti

Brăneşti

Brăneşti

Cernica

Cernica

Ciolpani

Ciolpani

Ciorogârla

Ciorogârla

Clinceni

Clinceni

Cornetu

Cornetu

Dobroești

Dobroești

Domnesti

Domnesti

Dragomireşti-Vale

Dragomireşti-Vale

Găneasa

Găneasa

Glina

Glina

Grădiştea

Grădiştea

Gruiu

Gruiu

Jilava

Jilava

Moara Vlăsiei

Moara Vlăsiei

Mogoşoaia

Mogoşoaia

Periș

Periș

Petrăchioaia

Petrăchioaia

Tunari

Tunari

Vidra

Vidra

Grijă pentru apă. Respect pentru tine.

Operatorul Regional al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Ilfov este Apă Ilfov, care a fost înființat începând cu anul 2009, prin asocierea a opt localităţi şi Consiliul Judeţean Ilfov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Ilfov.

În prezent, Apă Ilfov este Operator Regional al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în 16 localităţi din Judeţul Ilfov.

Localitățile în care operează Apă Canal Ilfov: Bragadiru, Măgurele, Pantelimon, Baloteşti, Brăneşti, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Dobroești, Domneşti, Glina, Jilava, Mogoşoaia, Tunari.

Cel mai mare proiect de investiții din istoria județului Ilfov

Aproape 60.000 de ilfoveni au acum acces la apă potabilă, iar peste 65.500 de persoane sunt deservite de sistemul de canalizare, datorită realizării proiectului Reabilitarea şi Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Județul Ilfov, investiție de peste 80 de milioane de euro, cofinanțare 90,73% din fonduri nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU, proiect ce va fi finalizat la data de 30 iunie 2018.

Jumătate din cetățenii județului Ilfov vor avea acces la serviciul de apă potabilă și la sistemul de epurare a apelor uzate, după realizarea proiectului de investiţii pentru modernizarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Este vorba despre Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Ilfov– prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), proiect ce include investiții de peste 342,8 milioane de EURO în infrastructura de apă și apă uzată în 22 de UAT – uri din județul Ilfov.

Operatorul este constituit sub forma unei societăți comerciale, cu capital integral de stat, provenit din bugetul Unităților Administrativ Teritoriale membre ADIA – Ilfov.

Compania are rolul de a asigura, atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități aferente acestora, cât și de a implementa programe de investiții publice de interes regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din judeţul Ilfov.

Obiective

Investițiile realizate în scopul reabilitării și modernizării infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare din Ilfov vizează îmbunătățirea condițiilor de trai, respectarea standardelor de mediu, precum și dezvoltarea socio-economică a județului.

Află mai multe

„Sunt recunoscător și onorat de încrederea pe care ilfovenii mi-au acordat-o, aceea de a fi președintele Consiliului Județean Ilfov.Ilfovul nu este doar zona de lângă București, ci are o identitate din ce în ce mai bine conturată, cu un potențial imens și resurse multiple de dezvoltare.

Cea mai de preț resursă este cea umană – oamenii. Îmi doresc să fie ascultați protejați, sprijiniți. Vreau să-i asigur că vom fi Consiliul Județean al tuturor ilfovenilor, nu doar o instituție publică abstractă.

Consiliul Județean al tuturor ilfovenilor este angajamentul pe care mi-l iau în fața dumneavoastră și cu care pornesc pe acest drum.

Județul Ilfov are pentru prima oară șansa reală să se dezvolte armonios, cu o colaborare între cetățeni, primari, primării, Consiliu Județean și Guvernul României. Va fi un efort colectiv de a finaliza proiecte deja începute, de a demara proiecte noi, dar prioritatea zero va fi atragerea de fonduri.

Să ai răspunderea unui județ cum este Ilfovul nu este puțin lucru, dar îmi doresc ca la finalul celor patru ani de mandat fiecare locuitor al județului nostru să perceapă o îmbunătățire semnificativă a calității vieții..”

Hubert Petru Stefan Thuma, președinte Consiliul Județean Ilfov